Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe

Potrošniki imajo pravico do odstopa od pogodbe v skladu z naslednjimi določbami, pri čemer je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti.
:

Pravica do umika

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.

Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete,
, ki ni prevoznik, prevzeli ali je prevzela blago.

Če želite uveljavljati pravico do umika, nam morate poslati

Juwelier Harald Dringo GmbH, A-8431 Gralla, Sommergasse 11, 
Avstrija, (brez povratnega naslova) 

E-naslov: jewedgmbh@juwelier-dringo.at

z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) o svoji odločitvi, da prekličete
to pogodbo. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh
od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave
(razen dodatnih stroškov zaradi dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot
najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili).
Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo,
razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler na spletni strani
ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe na spletni strani
. Rok je spoštovan,
če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Financirane transakcije

Če ste to pogodbo financirali s posojilom in prekličete financirano pogodbo, vas
tudi posojilna pogodba ne zavezuje več, če obe pogodbi tvorita gospodarsko enoto. To
je treba prevzeti zlasti, če smo hkrati vaš posojilodajalec ali če vaš posojilodajalec
izkoristi naše sodelovanje v zvezi s financiranjem. Če nam je posojilo ob uveljavitvi
odstopa ali vračila že pripadlo, vaš posojilodajalec vstopi v naše pravice in obveznosti iz financirane pogodbe
v razmerju do vas glede
pravnih posledic odstopa ali vračila. Slednje ne velja, če je predmet te pogodbe nakup vrednostnih papirjev, deviz, izvedenih finančnih instrumentov ali plemenitih kovin.
Če se želite v največji možni meri izogniti pogodbeni obveznosti, prekličite obe
pogodbeni izjavi ločeno.

Konec pravilnika o odpovedi

Vzorec obrazca za preklic

(Če želite preklicati pogodbo, izpolnite in vrnite ta obrazec.)

Za:
Jeweller Harald Dringo GmbH
Sommergasse 11
8431 Gralla
Avstrija
E-mail: jewedgmbh@juwelier-dringo.at
S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*)_____________________________________________________Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)__________________
 

(*) Neustrezno črtajte.