1. varstvo podatkov na kratko

Splošne opombe

Naslednja obvestila vsebujejo preprost pregled tega, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o varstvu podatkov glejte našo politiko zasebnosti, ki je navedena pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Kontaktni podatki upravljavca spletnega mesta so navedeni v razdelku "Informacije o upravljavcu podatkov" v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani so vaši podatki zbrani, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se samodejno zberejo takoj, ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to soglasje kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Glede tega in drugih vprašanj v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.

2. gostovanje

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostitelja. Ti podatki lahko med drugim vključujejo naslove IP, zahteve za stik, meta in komunikacijske podatke, pogodbene podatke, kontaktne podatke, imena, dostope do spletnega mesta in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Gostitelj se uporablja za namen izpolnjevanja pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) DSGVO) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) DSGVO). Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le, če je to potrebno za izpolnjevanje njegovih storitvenih obveznosti, in bo upošteval naša navodila v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednji gostitelj:

Media Schmiede
Norderende 4
25876 Schwabstedt

3 Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom to počnemo.

Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. komunikacija prek e-pošte) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem organu

Upravljavec podatkov za to spletno mesto je:

Zlatar Harald Dringo GmbH
Sommergasse 11
A-8431 Gralla, Avstrija
 
ID za DDV: ATU74617408, DE326756555, IT 00263179996
 
Registrska številka podjetja: FN 516748 z
 
Zastopnik: dr:
Harald Dringo
 
Pišite na
 
Telefon: +43 650 8115316
Faks: +43 650 8115317

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Obdobje skladiščenja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za hrambo vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bodo podatki izbrisani, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO ali člena 9(2)(a) DSGVO, če se obdelujejo posebne vrste podatkov v skladu s členom 9(1) DSGVO. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali v dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. s prstnim odtisom naprave), obdelava podatkov temelji tudi na členu 25(1) TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izvajanje pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(b) DSGVO. Poleg tega, če so vaši podatki potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti, jih obdelujemo na podlagi člena 6(1)(c) DSGVO. Poleg tega se lahko obdelava podatkov izvaja na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(f) DSGVO. Informacije o ustrezni pravni podlagi v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te izjave o varstvu podatkov.

Opomba o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih tretjih državah, ki v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov niso varna. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in se tam obdelujejo. Poudarjamo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Podjetja v ZDA morajo na primer osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu pravno ukrepali. Zato ni izključeno, da ameriški organi (npr. obveščevalne službe) obdelujejo, ocenjujejo in trajno hranijo vaše podatke, ki se nahajajo na ameriških strežnikih, za namene nadzora. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašo izrecno privolitvijo. Soglasje, ki ste ga že dali, lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F DSGVO, IMATE PRAVICO KADAR KOLI UGOVARJATI OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE UGOVARJATE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE OBDELAVA SLUŽI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR PO ČLENU 21(1) ZAKONA O VARSTVU PODATKOV).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) DSGVO).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

šifriranje SSL ali TLS

Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

šifrirane plačilne transakcije na tem spletnem mestu

Če nam morate po sklenitvi pogodbe s stroški posredovati svoje plačilne podatke (npr. številko računa v primeru odobritve direktne obremenitve), so ti podatki potrebni za obdelavo plačil.

Plačilne transakcije z običajnimi plačilnimi sredstvi (Visa/MasterCard, direktna bremenitev) potekajo izključno prek šifrirane povezave SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

S šifrirano komunikacijo vaših plačilnih podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

Informacije, brisanje in popravljanje

V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov, po potrebi pa tudi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. V ta namen in za dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Za to se lahko kadar koli obrnete na nas. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

  • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala/se izvaja nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali izvrševanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) DSGVO, je treba opraviti usklajevanje vaših in naših interesov. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki - poleg tega, da se shranijo - obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Ugovarjanje oglaševalskim e-sporočilom

Uporaba kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti odtisa, za pošiljanje oglaševalskega in informativnega gradiva, ki ni bilo izrecno zahtevano, je prepovedana. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, kot so neželena elektronska sporočila.

4. zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke in ne povzročajo nobene škode vaši terminalski napravi. V vaši končni napravi so shranjeni bodisi začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) bodisi trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se lahko ob vstopu na naše spletno mesto v vašo končno napravo shranijo tudi piškotki podjetij tretjih oseb (piškotki tretjih oseb). Ti nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev podjetja tretje osebe (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali prikazovanje oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije, zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva) (potrebni piškotki), se shranjujejo na podlagi člena 6(1)(f) DSGVO, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (člen 6(1)(a) DSGVO in člen 25(1) TTDSG); soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če deaktivirate piškotke, je lahko funkcionalnost tega spletnega mesta omejena.

Če piškotke uporabljajo podjetja tretjih oseb ali za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov in po potrebi zahtevali vaše soglasje.

5. vtičniki in orodja

Googlove spletne pisave

To spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih za enoten prikaz pisav zagotavlja Google. Ko prikličete stran, vaš brskalnik v predpomnilnik brskalnika naloži potrebne spletne pisave, da se besedila in pisave pravilno prikažejo.

V ta namen se mora brskalnik, ki ga uporabljate, povezati z Googlovimi strežniki. To Googlu omogoča, da ve, da je bila ta spletna stran obiskana prek vašega IP-naslova. Uporaba Googlovih spletnih pisav temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za enotno predstavitev pisave na svojem spletnem mestu. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave), kot je določeno v TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Če brskalnik ne podpira spletnih pisav, računalnik uporabi standardno pisavo.

Dodatne informacije o Googlovih spletnih pisavah so na voljo na spletnem naslovu https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Čudovita pisava

To spletno mesto uporablja Font Awesome za enoten prikaz pisav in simbolov. Ponudnik je Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, ZDA.

Ko prikličete stran, brskalnik v predpomnilnik brskalnika naloži potrebne pisave, da se pravilno prikažejo besedila, pisave in simboli. V ta namen se mora brskalnik, ki ga uporabljate, povezati s strežniki Font Awesome. Tako lahko podjetje Font Awesome ve, da je bil za dostop do te spletne strani uporabljen vaš IP-naslov. Uporaba storitve Font Awesome temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Naš zakoniti interes je enotna predstavitev pisave na našem spletnem mestu. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Če brskalnik ne podpira funkcije Font Awesome, bo uporabljena privzeta pisava iz vašega računalnika.

Za več informacij o Font Awesome si oglejte pravilnik o zasebnosti družbe Font Awesome na naslovu: https: //fontawesome.com/privacy.

6. ponudniki e-trgovine in plačil

Podatki o obdelavi (podatki o strankah in pogodbah)

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če so potrebni za vzpostavitev, vsebino ali spremembo pravnega razmerja (popisni podatki). To počnemo na podlagi člena 6(1)(b) DSGVO, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Osebne podatke o uporabi tega spletnega mesta (podatki o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če je to potrebno, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali da uporabniku izstavimo račun.

Zbrani podatki o strankah bodo izbrisani po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodbe za spletne trgovine, trgovce in odpremo blaga

Ko pri nas naročite blago, vaše osebne podatke posredujemo prevoznemu podjetju, ki je pooblaščeno za dostavo, in ponudniku plačilnih storitev, ki je pooblaščen za obdelavo plačila. Razkriti bodo le podatki, ki jih zadevni ponudnik storitev potrebuje za izpolnitev svoje naloge. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) DSGVO, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Če ste dali ustrezno soglasje v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO, bomo vaš e-poštni naslov posredovali prevoznemu podjetju, pooblaščenemu za dostavo, da vas bo lahko po e-pošti obvestilo o stanju odpreme vašega naročila; to soglasje lahko kadar koli prekličete.

Kreditni pregledi

V primeru nakupa na račun ali katerega koli drugega načina plačila, za katerega opravimo predplačila, lahko opravimo preverjanje kreditne sposobnosti (scoring). V ta namen vaše vnesene podatke (npr. ime, naslov, starost ali bančne podatke) posredujemo kreditni agenciji. Na podlagi teh podatkov se določi verjetnost zamude pri plačilu. V primeru prevelikega tveganja neplačila lahko zavrnemo zadevni način plačila.

Bonitetna ocena se izvede na podlagi izpolnjevanja pogodbe (člen 6(1)(b) DSGVO) in za preprečevanje zamud pri plačilih (zakoniti interes v skladu s členom 6(1)(f) DSGVO). Če je bilo pridobljeno soglasje, se preverjanje kreditne sposobnosti izvede na podlagi tega soglasja (člen 6(1)(b) DSGVO); soglasje je mogoče kadar koli preklicati.