Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.
:

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa,
która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać do nas

Juwelier Harald Dringo GmbH, A-8431 Gralla, Sommergasse 11, 
Austria, (BRAK ADRESU ZWROTNEGO) 

E-mail: jewedgmbh@juwelier-dringo.at

w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu
od niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty
dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż
najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni
od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy.
W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu
, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Transakcje finansowane

Jeśli sfinansowałeś tę umowę kredytem i odwołałeś finansowaną umowę, nie jesteś już
związany także umową kredytową, jeśli obie umowy tworzą całość gospodarczą. To
należy przyjąć w szczególności, jeśli jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub jeśli Państwa pożyczkodawca
korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli w momencie wejścia w życie
odwołania lub zwrotu pożyczka została już nam naliczona, Państwa pożyczkodawca wchodzi w nasze prawa i obowiązki z finansowanej umowy
w stosunku do Państwa w zakresie
skutków prawnych odwołania lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem tej umowy jest nabycie papierów wartościowych, dewiz, instrumentów pochodnych lub metali szlachetnych.
Jeśli chcesz w miarę możliwości uniknąć zobowiązania umownego, odwołaj oba
oświadczenia umowne oddzielnie.

Zakończenie polityki anulowania rezerwacji

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

Do:
Jeweller Harald Dringo GmbH
Sommergasse 11
8431 Gralla
Austria
E-mail: jewedgmbh@juwelier-dringo.at
Ja/my (*) niniejszym odstępuję od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) dotyczącej zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)_____________________________________________________Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)__________________
 

(*) Niepotrzebne skreślić.